WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Kwestionariusz, który masz przed sobą zawiera 60 twierdzeń dotyczących różnych zainteresowań i preferencji. Przeczytaj bardzo uważnie każde zdanie i odpowiedz szczerze na pytanie „Jak bardzo to zdanie mnie charakteryzuje?” Odpowiedzi udzielaj zaznaczając odpowiednią cyfrę przy każdym zdaniu.

Zaczynajmy